Organizace Tj Sokol Lično:


Tělovýchovná jednota Sokol Lično byla založena v roce 1919 jako pobočka častolovického Sokola, osamostatněna byla v roce 1922 (dále viz. Historie).

Registrace právní subjektivity: II/S-OS/1-23444/94-R (z 9.2.1994)
IČO: 48617091
Razítko: TJ SOKOL LIČNO o.s. IČ 48617091
Bankovní spojení: 177227948/0300
Stanovy (články): I. Základní ustanovení, II. Poslání a cíle, III. Orgány TJ Sokol, IV. Společné zásady členství, V. Majetek TJ Sokol a hospodaření, VI. Závěrečná ustanovení
Výroční členská schůze (Valná hromada) TJ Sokol Lično: nejméně jedenkrát za rok (podle stanov)
Výbor TJ a výborové schůze: viz. Výbor, výborové schůze probíhají pravidelně alespoň jednou měsíčně
Členská základna: 85 členů (v roce 2007 nových 10 členů)
Vlajka TJ: návrh byl schválen na Výroční členské schůzi dne 9. února 2008